Android’te JavaScript setTimeout() İşlemi

Javascript ile uğraşanların en çok kullandığı komuttur sanırım setTimeout() komutu.

Javasciptte bir işlemi belirli bir aman sonra yaptırmak için kullanılır.

Örnek :

setTimeout(function(){ alert("Hello"); }, 3000);
//3 saniye sonra Hello mesajı verir.

Javascript setTimeout() fonksiyonunu Android içinde nasıl kullanırız.

Örnek:

new android.os.Handler().postDelayed(
    new Runnable() {
      public void run() {
        Log.i("tag", "3 saniye sonra çalışır.");

      }
    },
    3000);